Potrubí

Potrubí je velmi důležitou součástí každého ventilačního systému. Při nevhodném návrhu může zcela degradovat i tu nejlepší techniku. Naopak dobře navržený potrubní systém velkou měrou přispívá k dobré funkci ventilace. Kromě základní funkce - rozvodu čerstvého vzduchu do obytných místností, a odtahu vydýchaného vzduchu spolu se zápachy, nadměrnou vlhkostí a těkavými výpary z konstrukčních materiálů v interiéru - musí zajistit dobře navržený potrubní systém také útlum hluku ventilační jednotky, útlum hluku mezi jednotlivými místnostmi, zajištění komplexního provětrání budovy, včetně chodeb, schodišť. Bydlící by přitom neměli činnost vnímat, nesmí být obtěžováni hlukem ani znatelným pohybem vzduchu (průvan).