Regulátory průtoku MR

ALDES MR jsou patentované regulátory vzduchu, které pro svou činnost nepotřebují žádné napájení. Regulace množství protékajícího vzduchu je založena na jednoduchých fyzikálních principech, díky čemuž regulátory vynikají vysokou provozní spolehlivostí, nulovými náklady na servis a minimálními náklady na údržbu.

Nespornou výhodou regulátorů MR je jejich snadná instalace, uvedení do provozu bez měřících přístrojů a automatická regulace, která reaguje na aktuální podmínky v objektu.

Tyto regulátory lze použít v přívodu čerstvého vzduchu, i v odtahu. Široký sortiment průměrů a průtoků vzduchu umožňuje nalézt vždy ten nejlepší pro konkrétní použití.

Regulátory MR Mono

Regulátory MR Modulo

Regulátory MR Mono mají z výroby nastavenou pevnou hodnotu průtoku vzduchu, kterou nelze měnit. Pro každý průměr (80mm - 250mm) je k dispozici široká škála hodnot průtoku vzduchu.

 

Regulátory MR Modulo umožňují změnu hodnoty průtoku vzduchu při instalaci pouhým otočením zadní světlé části. V každém průměru existuje pouze jedno objednací číslo které obsáhne stejný rozsah průtoku jako několik typů u MR Mono.

 
Regulátor průtoku vzduchu MR Mono Regulátor průtoku vzduchu MR Modulo