Jsou určeny ke spojování (odtah), nebo rozbočování (čerstvý vzduch) potrubí při větvení. Používají se, pokud je potrubí větveno do více směrů v jednom místě (což je z hlediska dobré funkce často vhodnější než postupné odbočování). Vyrábějí se pro různé typy potrubních systémů (MINIGAINE - ploché potrubí, FLEXIGAINE - plastové hadice, ALGAINE - hliníkové hadice. Některé typy je možné osadit regulátory průtoku. ALDES vyrábí také distribuční boxy  pro přívod čerstvého vzduchu, osazené na každém výstupu topným elektrickým nebo teplovodním registrem. V každé obytné místnosti je umístěn termostat, na jehož displeji si uživatel nastaví požadovanou teplotu. Pokud je teplota v místnosti nižší než nastavená, je v distribučním boxu vstupní vzduch pro danou větev dohříván.

Distribuční box Distribuční box Distribuční box MiniGaine