Příslušenství

Mřížka Bio CarreSlouží pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Všechny přívodní mřížky ALDES je možné nasměrovat a tak zajistit optimální provětrání místnosti.

Distribuční boxJsou určeny ke spojování (odtah), nebo rozbočování (čerstvý vzduch) potrubí při větvení. Používají se pokud je potrubí větveno do více směrů v jednom místě (což je z hlediska dobré funkce často vhodnější než postupné odbočování).

Venkovní mřížka AWA Pro nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru a vyfukování zněčištěného vzduchu mimo budovu se používají exteriérové mřížky, žaluzie nebo střešní komínky.

Flexibilní izolované potrubí AlgainePotrubí je velmi důležitou součástí každého ventilačního systému. Při nevhodném návrhu může zcela degradovat i tu nejlepší techniku. Naopak dobře navržený potrubní systém velkou měrou přispívá k dobré funkci ventilace.