Pro nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru a vyfukování zněčištěného vzduchu mimo budovu se používají exteriérové mřížky, žaluzie nebo střešní komínky. Základním principem venkovní žaluzie, mřížky nebo komínku je umožnit průtok vzuchu s minimální tlakovou ztrátou, zabránit vniknutí cizích předmětů a natečení vody do vzduchotechnického potrubí. Pro každý typ ventilace se hodí jiný typ venkovního zakončení. Pro odsávací jednotky se používají samočinné žaluzie nebo střešní komínky, rekuperace používají venkovní mřížky a komínky. Návrh správného venkovního zakončení záleží samozřejmě také na výkonu vzduchotechniké jednoty, konstrukčním uspořádání budovy a místních podmínkách. ALDES nabízí celé produktové spektrum od plastových samočiných žaluzií, přes pozinkované mřížky a hliníkové protidešťové žaluzie po střešní plastové a kovové komínky.

 

Venkovní mřížka AWA Venkovní mřížka AVF Střešní komínek Střešní komínek STS